Oferta

Biomasa jest paliwem uzyskiwanym podczas naturalnych procesów przyrodniczych (głównie fotosyntezy) co powoduje, że jest źródłem w pełni odnawialnym. Biomasą mogą być substancje zarówno stałe jak i ciekłe, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, ulegające biodegradacji. Jest to pozostałość po innych produktach lub odpad z produkcji leśnej i rolnej. Najważniejszą cechą biomasy jest mała emisja dwutlenku siarki podczas spalania, a także zerowy bilans dwutlenku węgla.

Do celów energetycznych najczęściej wykorzystuje się:

 • drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe (zrębki, ścinki, drzewa połamane),
 • słomę,
 • rośliny energetyczne (ślazowiec pensylwański, wierzba energetyczna itp.
 • odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce,
 • odchody zwierząt,
 • osady ściekowe.

Najpowszechniejszą formą biomasy jest niewątpliwie pelet i brykiet.

Pelety to wynik ciśnieniowego przepychania drobnych części drewna, słomy i roślin energetycznych (brak udziału substancji chemicznych). Występuję w formie granulatu o średnicy od 8 do 10 mm. Forma tego granulatu umożliwia stosowanie automatycznych systemów podawania paliwa dzięki czemu ogrzewanie peletem jest wygodne. Ze spalenia 2 kg peletu można uzyskać tyle samo kalorii co ze spalenia 1l oleju opałowego. Wartość kaloryczna wynosi 18-19 MJ/kg. Spalanie peletu jest najefektywniejsze w kotłach ze specjalnymi palnikami z możliwością regulacji mocy.

Brykiet natomiast to efekt ciśnieniowej aglomeracji odpadów drewnianych, słomy żółtej i szarej, zrębków wierzby energetycznej itp. Brykiet podobnie jak pelet nie zawiera substancji chemicznych. Można go używać do spalania w kotłach na gaz drzewny, kominkach i wszędzie tam gdzie do tej pory spalano węgiel lub paliwo stałe. Dzięki zagęszczeniu masy i niskiej zawartości wilgoci brykiet ma wyższą wartość opałową niż drewno nieprzetworzone.

Zalety brykietu

 • wartość opałowa porównywalna jest ze średniej jakości węglem kamiennym,
 • duża gęstość - większa niż gęstość drewna, z którego został wytworzony,
 • niższa wilgotność w porównaniu z wilgotnością suchego drewna,
 • korzystna cena w stosunku do drożejących paliw kopalnych,
 • niska emisja dwutlenku siarki oraz innych substancji szkodliwych,
 • mała ilość powstającego popiołu, który może być stosowany jako nawóz.